“ประกาศราคากลางจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด”
12 กุมภาพันธ์ 2020
รัฐบาลแคนาดา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี,โท,เอก
02 มีนาคม 2020
Show all

“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”เอกสารแนบดังนี้.

1.Attach_16012 2.Attach_16015 3.Attach_16016 4.Attach_16017 5.Attach_16019 6.Attach_160110 7.Attach_160112 8.Attach_160113 9.Attach_160114 10.Attach_1601301 11.ประกาศประกวดราคา (21-02-63) 12.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ชุดโคมไฟสำหรับจัดแสงนอกสถานที่ 13.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21-02-63)

Comments are closed.