ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
28 พฤษภาคม 2018
ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2018
Show all

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 690,000.- บาท
เอกสารแนบ
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
2. ประกาศประกวดราคาฯ ประกาศประกวดราคา
3. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

Comments are closed.