ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง” จำนวน 1 ชุด
20 มีนาคม 2018
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในรายการ “สมรภูมิไอเดีย” ภายใต้โจทย์ “Open Your Science”
21 มีนาคม 2018
Show all

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์ตรงลงบนผ้า

เอกสารประกวดราคา e-Bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 690,000.- (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

Comments are closed.