ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
16 กันยายน 2020
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-5 และอาคารปฏิบัติการโรงพิมพ์
16 กันยายน 2020
Show all

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-5 และอาคารปฏิบัติการโรงพิมพ์

ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เอกสารประกวดราคาเลขที่ ทสม.งรด.001/2563เอกสารประกวดราคา ทสม.งรด.001-2563

Comments are closed.