“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” รายการ “จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน”
11 ตุลาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy & Girl 2019
29 ตุลาคม 2019
Show all

“ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-ชั้น 1

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-ชั้น 2

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-ชั้น 3

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-ชั้น 4

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-โรงพิมพ์ ชั้น 1

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-โรงพิมพ์ ชั้น 2

แบบประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด-โรงพิมพ์ ชั้น 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (1)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างทำความสะอาด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Comments are closed.