กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
07 ธันวาคม 2020
ขอเชิญคุณครูแนะแนว ครูผู้สอนร่วมกิจกรรม ทสม.พบครูแนะแนว
11 ธันวาคม 2020
Show all

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียน

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และอื่นๆ เปิดรับสมัครพนักงาน #ประจำ #ฟรีแลนซ์
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-จบการศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือหลักสูตรเทียบเท่า
-ขยัน
หากบัณฑิตหรือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนสนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร.094-241-5665 ดร.ธัญวรรณ

Comments are closed.