ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
25 กุมภาพันธ์ 2019
ปัจฉิมนิเทศส่งดาวสู่ฟ้า อำลา ทสม. ประจำปีการศึกษา 2561
05 มีนาคม 2019
Show all

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้น

         คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดดังนี้

 

โครงการประกวด “ภาพยนตร์สั้น”ภายใต้หัวข้อ “เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาสังคม เชิงสร้างสรรค์”
จากบริษัท เยส ไอ สไตล์ จำกัด ได้แก่

นายกิตติธัช   ศรีพิชิต และ นายกันตชาติ    ขอสุข     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรื่องสั้นเรื่อง Corruploop
นายทศพร     ศรีเมือง และ นายนนท์ปวิธ   หนูมาน้อย   ได้รับรางวัลชมเชย จากเรื่องสั้นเรื่อง ผู้สร้าง (Creator)

 

โครงการประกวด คลิปวีดิโอ “หนัง(มัน) สั้น แต่รักฉันยาว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้แก่

ทีม EYECONTACT  Production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมหาวิทยาลัย/ปวส.

Comments are closed.