รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
24 มิถุนายน 2020
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครั้งที่ 1
03 กรกฎาคม 2020
Show all

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

ลิงค์ขอใช้บริการ shorturl.at/dgsDV

 

Comments are closed.