ภาพยนตร์ Last Letter ขายบัตรรอบพิเศษ ดูก่อนใคร 8 มีนาคม 63
06 มีนาคม 2020
แนวทางการเข้าสอบปลายภาคการศึกษา สนามสอบคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
16 มีนาคม 2020
Show all

ทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ ประจำปีการศึกษา 2562
มูลค่าทุนละ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2562
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
-ต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใด ในปีการศึกษา 2562

Download ใบสมัคร 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 มีนาคม 2563
ส่งที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รายละเอียดเพิ่ม

ติดต่อสอบถาม
พี่ส้ม / พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 02-549-4524

Comments are closed.