ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/vTw9iHTi1V
แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ ปฏิบัติแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ http://line.me/ti/g/MUtza8MyqR
ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ http://line.me/ti/g/Mbmxn4xVn2
วาดภาพเพื่องานแอนิเมชัน ปฏิบัติการวาดภาพเพื่องานแอนิเมชัน http://line.me/ti/g/5m0opNTwxR
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
หลักการผลิตสื่อทางภาพและเสียง http://line.me/ti/g/VR5WEem281
การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อประสม ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่องานสือประสม http://line.me/ti/g/pNmONOUZaF
หลักการแอนิเมชัน ปฏิบัติการหลักการแอนิเมชัน http://line.me/ti/g/TNvwm5hRel
สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติการสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/CoQIjHreXE
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
ดิจิทัลคอนเทนต์ http://line.me/ti/g/mouuZtlBva
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง http://line.me/ti/g/QTGodY5W2K
การออกแบบระบบแสงสำหรับงานประสบการณ์ดิจิทัล http://line.me/ti/g/I28Uufr1n5
การออกแบบเสียงสำหรับการแสดงสด http://line.me/ti/g/62f_nEueip
การบริหารจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล http://line.me/ti/g/tz9eY5zZD-
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ http://line.me/ti/g/0dx-nNG3h6
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/YBPfwxpAC0
แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ ปฏิบัติแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ http://line.me/ti/g/d_1PqqOSBT
ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ http://line.me/ti/g/TLPm09Rl76
วาดภาพเพื่องานแอนิเมชัน ปฏิบัติการวาดภาพเพื่องานแอนิเมชัน http://line.me/ti/g/Ugll9ssm95
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การวางแผนและการประเมินผลโครงงานด้านเทคโนโลยีสื่อ, ปฏิบัติการวางแผนและการประเมินผลโครงงานด้านเทคโนโลยีสื่อ http://line.me/ti/g/8sym27fHlj
หลักการผลิตสื่อทางภาพและเสียง http://line.me/ti/g/gcfPciwa4v
การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อประสม ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่องานสือประสม http://line.me/ti/g/IdVSEqTe3A
หลักการแอนิเมชัน ปฏิบัติการหลักการแอนิเมชัน http://line.me/ti/g/L4VJNct4oP
สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติการสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/wGitwDMYJa
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีสื่อประสม 1 http://line.me/ti/g/GVEQU8mPxl
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การวางแผนและการประเมินผลโครงงานด้านเทคโนโลยีสื่อ, ปฏิบัติการวางแผนและการประเมินผลโครงงานด้านเทคโนโลยีสื่อ http://line.me/ti/g/vdZ1yKh53Q
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อประสม, ปฏิบัติการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อประสม http://line.me/ti/g/T1kK2LDM4J
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีสื่อประสม 2, http://line.me/ti/g/wo1bt6eXu8
ทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/z16-aBRd84
การผลิตแอนิเมชันด้วยเทคนิคสต๊อปโมชัน http://line.me/ti/g/d2E7S8X22D
การออกแบบกราฟิกบนสื่อประสานกับผู้ใช้ http://line.me/ti/g/t6Vj9n6oKY