ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีสื่อมวลชน http://line.me/ti/g/uuVeSJ2MPI
ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ http://line.me/ti/g/FLvBWOqIAs
ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ http://line.me/ti/g/Kp3SEtP7t7
การถ่ายภาพเพื่อสื่อสาร ,ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/hudILXsGTN
เทคโนโลยีประสบการณ์ดิจิทัล http://line.me/ti/g/PUGpMOqF0q
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
หลักการผลิตสื่อทางภาพและเสียง http://line.me/ti/g/v9hYUGRABB
การผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร ,ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/jy3G_QJV0a
แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ ,ปฏิบัติแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ http://line.me/ti/g/GTIg_iO5hK
เทคโนโลยีภาพสามมิติ http://line.me/ti/g/z5H7ZU1BL5
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ http://line.me/ti/g/BEjZxY1TZY
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ http://line.me/ti/g/q7IaGFMIV6
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
ดิจิทัลคอนเทนต์ http://line.me/ti/g/2f237cK0iP
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง http://line.me/ti/g/9XVWOKmOjA
การออกแบบระบบแสงสำหรับงานประสบการณ์ดิจิทัล http://line.me/ti/g/6lx4hKD9Lc
การออกแบบเสียงสำหรับการแสดงสด http://line.me/ti/g/q3F6_IBCaQ
การบริหารจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล http://line.me/ti/g/CDkQujGrN1
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ http://line.me/ti/g/-Agzz7FAyC