ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/8aAwZ-v8yi
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร, ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/P6FIKCJgaQ
ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ, ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ http://line.me/ti/g/-B3X8YtzSO
ทัศนศาสตร์ทางการถ่ายภาพ http://line.me/ti/g/hHmoDZYFV6
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การสร้างภาพเทคนิคพิเศษ, ปฏิบัติการสร้างภาพเทคนิคพิเศษ http://line.me/ti/g/04PEO6e4Lu
การผลิตเสียงเพื่อการสื่อสาร, ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/OKl0p0q-vW
หลักการถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล, ปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล http://line.me/ti/g/v-ck2xOrQ1
ปฏิบัติการถ่ายภาพสร้างสรรค์ http://line.me/ti/g/LHWxYlX7Cu
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การผลิตเสียงในภาพยนตร์, ปฏิบัติการผลิตเสียงในภาพยนตร์ http://line.me/ti/g/hid4t9rzjs
หลักการจัดแสงสำหรับภาพเคลื่อนไหว, ปฏิบัติการจัดแสงสำหรับภาพเคลื่อนไหว http://line.me/ti/g/nK0gQ5g6QE
หลักการตัดต่อภาพยนตร์, ปฏิบัติการตัดต่อภาพยนตร์ http://line.me/ti/g/HOvMm6K5Q-
ปฏิบัติการตกแต่งภาพเคลื่อนไหว http://line.me/ti/g/F7wirTR_Vy
ปฏิบัติการถ่ายภาพสร้างสรรค์ http://line.me/ti/g/3SwIKL03X_
การจัดการธุรกิจภาพถ่ายและภาพยนตร์ http://line.me/ti/g/1zFJ5rYy9E