ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ, ปฏิบัติแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ http://line.me/ti/g/gl1IeDeSYK
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/hvdnurruP8
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร, ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/DAJVluCz2I
ทัศนศาสตร์ทางการถ่ายภาพ, ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องสำหรับงานโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/FG81uZWXiG
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
ดนตรีและเสียงประกอบในการผลิตรายการ http://line.me/ti/g/oJZDNGC87R
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางภาพและเสียง http://line.me/ti/g/s1zxtdvkQW
ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/EFd9C5qFgE
การผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร, ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/QI2O_VeFJc
ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร http://line.me/ti/g/8Kv-nHTT4J
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานที่ , ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานที่ http://line.me/ti/g/Fm9Qlphg5E
การจัดแสงสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์, ปฏิบัติการจัดแสงสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/iiBE1ro_fv
ดนตรีและเสียงประกอบในการผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/YlNv5UM08-
ทฤษฎีเทคโนโลยีการจัดการโทรทัศน์ข้ามสื่อ, ปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการโทรทัศน์ข้ามสื่อ http://line.me/ti/g/2wB-g3-cxc
ปฏิบัติการปรับแต่งสีในงานผลิตรายการโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/vl26zu5ng0
งานศิลปกรรมทางโทรทัศน์, ปฏิบัติงานศิลปกรรมทางโทรทัศน์ http://line.me/ti/g/WAQ0JAbFzy