ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์,ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ http://line.me/ti/g/48zJUQ8r3a
วิทยาศาสตร์สี, ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สี http://line.me/ti/g/FBOjZ_Rf1J
เทคโนโลยีการพิมพ์, ปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
หมึกและกระดาษ,ปฏิบัติการทดสอบหมึกและกระดาษ http://line.me/ti/g/dSI0LjtKUT
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ http://line.me/ti/g/C0wZJ6HkVy
เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์ http://line.me/ti/g/1dO7y1MdCu
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล, ปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล http://line.me/ti/g/KpfEEIyslb
 
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
ระบบการจัดการสี, ปฏิบัติการด้านระบบการจัดการสี http://line.me/ti/g/V1kUx_aGtE
เทคโนโลยีหลังพิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหลังพิมพ์ http://line.me/ti/g/4t6rONCgHX
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ http://line.me/ti/g/7i1uw3XLCw
การจัดการอุตสาหกรรม, ปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรม http://line.me/ti/g/zdp7tQqjna
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ http://line.me/ti/g/UcMu9Ldy4I
การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์, ปฏิบัติการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ http://line.me/ti/g/up5wSdfp_5
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์, ปฏิบัติการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ http://line.me/ti/g/vKivWqVgv-
เทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสและเฟล็กโซกราฟี http://line.me/ti/g/CwdSgzKDoC
เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด http://line.me/ti/g/ob6zCIbTjr
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์, ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์ http://line.me/ti/g/6SaLUHPVBC
เทคโนโลยีการพิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ http://line.me/ti/g/Hou5rMuUe9
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ http://line.me/ti/g/-Si4BcKv0E
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/uJ-3gHx-X6
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ http://line.me/ti/g/NElFzd6yvm
เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์ http://line.me/ti/g/9Pnbl4dqP_
เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต http://line.me/ti/g/tP4XrhOC0y
เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ http://line.me/ti/g/oKQgvhSUTm
เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด, ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด http://line.me/ti/g/Gx6h3G2YzK