คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์
20 มีนาคม 2020
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
23 มีนาคม 2020
Show all

เข้าสอบออนไลน์

 

ตารางสอบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน เวลา ลิงค์สอบออนไลน์
08113307 การผลิตเสียงสำหรับภาพยนตร์ PC6001,PC6002,PC6021 09.00-09.30 น. (สอบไปแล้ว)
08888205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ PT6101 13.00-14.00 น. (สอบไปแล้ว)

 

ตารางสอบออนไลน์

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน เวลา ลิงค์สอบออนไลน์
08110102 เทคนิคการถ่ายภาพ PC6201,PC6202,PC6221 09.00 – 11.00 น. (สอบไปแล้ว)

 

ตารางสอบออนไลน์

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน เวลา ลิงค์สอบออนไลน์
08888208 สีและการมองเห็น AP6101,AP6102,MM6101,MM6111 09.00-10.30 น. (สอบไปแล้ว)
08214123 วิทยาศาสตร์สี PT6211 09.00-10.40 น. (สอบไปแล้ว)
08888002 แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ PC6201,PC6202,PC6221 09.00-10.40 น. (สอบไปแล้ว)
08112209 การตัดต่อภาพยนตร์ PC6101,PC6102 09.00-10.30 น. (สอบไปแล้ว)
08112206 การผลิตภาพยนตร์ 1 TV5901 13.00-14.00 น. (สอบไปแล้ว)

ตารางสอบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน เวลา ลิงค์สอบออนไลน์
08221319 การสื่อสารตราสินค้า AP6001,AP6002,AP6021 9.00-10.30 น. (สอบไปแล้ว)
08121203 การเขียนและวิเคราะห์บทวิทยุฯ TV6101,TV6102 09.00-10.20 น. (สอบไปแล้ว)
08144303 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฯ DM6001,DM6002 13.00-14.30 น. (สอบไปแล้ว)

**หมายเหตุ วิชาอื่นที่ไม่ปรากฏให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง

Comments are closed.