แนะแนว Tip RMUTT
14 ตุลาคม 2021
ลงทะเบียนขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุด (ATK)
14 ตุลาคม 2021
Show all

ชวนกันมานั่งคุย “แรงบันดาล…จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ”

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม”ชวนกันมานั่งคุย ss#3″
กิจกรรมชวนกันมานั่งคุย ss#3
“แรงบันดาลใจ…จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ”
ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น.
***นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินจะได้รับการบันทึกกิจกรรม “หมวดวิชาการ”
โครงการบ่มเพาะทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการ***

Comments are closed.