งานทะเบียน

ติดต่องานทะเบียนผ่าน LINE Official Account
Click Here
ปฏิทินการศึกษา
Click Here
Previous
Next
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา​
ติดต่องานทะเบียน

ติดต่องานทะเบียน

*สามารถติดต่อสอบถามได้ ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ผศ.ดร.วสันต์ สอนเขียว

ทบ.งานทะเบียน

02-549-4507

นางสาวโชติกา อรุณลักษณ์ (พี่เพชร)

จนท.งานทะเบียน

02-549-4507