ห้องเรียน Lecture ทสม.
06 มิถุนายน 2020
ประกาศราคากลาง ชุดทดสอบคุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
15 มิถุนายน 2020
Show all

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบสุดท้าย) ม.6 รอบTcas5-รับตรงอิสระ และ ปวช.-รับตรงเพิ่มเติม***วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2563 ประจำปีการศึกษา 2563

📌📌คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบสุดท้าย) ม.6 รอบTcas5-รับตรงอิสระ และ ปวช.-รับตรงเพิ่มเติม

***วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2563 ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
➡️ วุฒิ ม.6 Tcas5 (รับตรงอิสระ)
ภาคปกติ
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาคพิเศษ
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
📝กำหนดการ Tcas5 (รับตรงอิสระ)
9-15 มิ.ย.63 สมัครและชำระเงินค่าสมัคร
19 มิ.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23 มิ.ย.63 สอบสัมภาษณ์ (แบบvideo clip 3 นาที)
25 มิ.ย.63 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
28-30 มิ.ย.63 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา,ชำระค่าลงทะเบียน
➡️ วุฒิ ปวช. (รับตรงเพิ่มเติม)
ภาคปกติ
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
☑️ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

📝กำหนดการ ปวช. (รับตรงเพิ่มเติม)
20 พ.ค.-15 มิ.ย.63 สมัครและชำระเงินค่าสมัคร
19 มิ.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23 มิ.ย.63 สอบสัมภาษณ์ (แบบvideo clip 3 นาที)
25 มิ.ย.63 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
28-30 มิ.ย.63 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา,ชำระค่าลงทะเบียน
13 ก.ค.2563 เปิดภาคการศึกษา 2563
สมัครได้ที่ www.apply.rmutt.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-5494507 (ฝ่ายวิชาการคณะฯ)
02-5493613 (งานรับเข้าฯมหาวิทยาลัย)
www.rmutt.ac.th / www.mct.rmutt.ac.th

Comments are closed.