ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพถ่ายสี, ขาว-ดำ เข้าประกวด
07 ตุลาคม 2020
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
14 ตุลาคม 2020
Show all

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในงาน พร้อมทีมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่

 

Comments are closed.