รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
05 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
14 กรกฎาคม 2021
Show all

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอให้นักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน

Comments are closed.