ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2018
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” จำนวน 1 ชุด
14 มิถุนายน 2018
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติธัช บุญประกอบ และ นางสาวปวีณา แจ่มสุข ได้รับรางวัลจากการประกวดสุดยอดพิธีกร

ขอแสดงความยินดีกับ

นายกิตติธัช   บุญประกอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2    หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดพิธีกร (ฝ่ายชาย)

และ นางสาวปวีณา   แจ่มสุข 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4   หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดสุดยอดพิธีกร (ฝ่ายหญิง)

ประจำปีการศึกษา 2561

Comments are closed.