ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด
07 มิถุนายน 2018
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติธัช บุญประกอบ และ นางสาวปวีณา แจ่มสุข ได้รับรางวัลจากการประกวดสุดยอดพิธีกร
13 มิถุนายน 2018
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ

นายกฤษกร  พิพัฒน์กิจไพศาล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2561

 

Comments are closed.