เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวด โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5
14 ธันวาคม 2020
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2564
21 ธันวาคม 2020
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวณิชารีย์ รักยงค์”นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

🎊🎊🎉🎉🥇ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวณิชารีย์ รักยงค์”นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน🥇🥇 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่คว้า #รางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 19-22 ปี คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท กับโครงการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น Lovecare Creative contest 2020

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม Lovecare Creative Contest

Comments are closed.