รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2563
04 มีนาคม 2021
< CCCL FILM GRANTS >
08 มีนาคม 2021
Show all

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ “Gender Equality”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ “Gender Equality” ได้แก่ สปอตโฆษณา สารคดีสั้น และโปสเตอร์ออนไลน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwf.go.th หรือตามลิงค์ด้านล่าง
#ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1d526j6hUdQ

Comments are closed.