ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสาร
26 ธันวาคม 2017
JASSO SCHOLARSHIP
09 มกราคม 2018
Show all

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะนำสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO มหาวิทยาลัยจิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะนำสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO

มหาวิทยาลัยจิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.

ห้อง 1412 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Brief for JASSO scholarship

Comments are closed.