บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียน
07 ธันวาคม 2020
เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST
14 ธันวาคม 2020
Show all

ขอเชิญคุณครูแนะแนว ครูผู้สอนร่วมกิจกรรม ทสม.พบครูแนะแนว

เรียนเชิญ คุณครูแนะแนว และครูผู้สอนในสายงานที่เกี่ยวข้อง อธิเช่น คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ ศิลปะ พาณิชยศิลป์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ทสม.พบครูแนะแนว จัดโดย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในวันที่ 6 มกราคม 2564
เวลา 13.00 -16.00 น.

**รับจำนวนจำกัด 20 โรงเรียนแรกที่ลงทะเบียนเข้ามา***

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEjYiA68IUlbJiwfWaPufH0hM8socD_FC4BAZloOAtCJi0g/viewform

เอกสารรายละเอียดโครงการ :
https://drive.google.com/file/d/1ljmkJ0M6sg-HHDly6ahnVvr8SmxcUTiB/view?usp=sharing

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1Eo48X2sZysgROdkfoBIHMfrWQnUAosRB/view?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม โทร.087-5181724 อ.สุชาดา line id : rjarnkoy2828 หรือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโทร. 02-549-4524

Comments are closed.