ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
26 มีนาคม 2018
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า”
27 เมษายน 2018
Show all

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดกล้องถ่ายภาพยนต์ระบบดิจิตอลระดับกลาง”

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดกล้องถ่ายภาพยนต์ระบบดิจิตอลระดับกลาง” จำนวน 1 ชุดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง (1)

Comments are closed.