ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า”
27 เมษายน 2018
“ประกาศเปิดเผยราคากลาง” “เครื่องวัดค่าความดำและสี”
27 เมษายน 2018
Show all

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน”

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ชุด ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิดคณะฯ

Comments are closed.