ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ประจำปีการศึกษา 2564
27 ตุลาคม 2021
คำสั่งแต่งตั้ง
28 ตุลาคม 2021
Show all

ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2563 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ประกาศ!! ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามฯได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2564
📍📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-549-3025
📍📍หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
☎️02-549-4442
📧piyanoot_j@rmutt.ac.th

Comments are closed.