รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563
02 พฤศจิกายน 2020
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ “ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด”
04 พฤศจิกายน 2020
Show all

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

🛑ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)🛑
👉ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2/2563
👉ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง https://studentloan.rmutt.ac.th/ พร้อมปริ้น 1 ฉบับ
(ระบบเปิดให้นักศึกษาเลือกวันส่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563)
* นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจ/ฝึกงานในภาคเรียนที่ 2/2563 ให้เตรียมเอกสารทั้งหมดมาส่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. (ไม่ต้องจองคิว)
👉นักศึกษาที่ยังทำจิตอาสาไม่ถึง 18 ชั่วโมง ให้ทำการติดต่อที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยด่วน!!!
👉ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะฯ จะเปิดรับเอกสารการทำจิตอาสาเพื่อบันทึกลงระบบตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พ.ย. 63 เท่านั้น‼️
❌❌หากพ้นกำหนดแล้วจะงดรับเอกสารทุกกรณี❌❌
👉ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=11844
#หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร.02-549-4524

 

Comments are closed.