ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 มีนาคม 2021
ชคลินิกกำลังใจ RMUTT
07 เมษายน 2021
Show all

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย) ภาคเรียนที่ 1/2564

🛑ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย🛑 ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ได้ที่
👉ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th พร้อมปริ้น 1 ฉบับ
(ระบบเปิดให้นักศึกษาจองคิวในวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564)
มาตามที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น4 อาคาร สวท. 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 เมษายน 2564 โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
👉นักศึกษาที่ยังทำจิตอาสาไม่ถึง 18 ชั่วโมง ให้ทำการติดต่อที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยด่วน!!!
👉ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะฯ จะเปิดรับเอกสารการทำจิตอาสาเพื่อบันทึกลงระบบตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 เม.ย. 64 เท่านั้น‼️
❌❌หากพ้นกำหนดแล้วจะงดรับเอกสารทุกกรณี❌❌
👉ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12793
#หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร.02-549-4524

Comments are closed.