ภาพบรรยากาศในงานกิจกรรมเชียร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
30 กรกฎาคม 2019
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ ทางการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
02 สิงหาคม 2019
Show all

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิก

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและลำดับที่นั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำ      – บัณฑิตสามารถศึกษาข้อมูลการแต่งกายที่ http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/6653

– รองเท้าควรสวมคู่ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

– สัมภาระและสิ่งของมีค่าไม่ควรนำมาเนื่องจากไม่มีที่รับฝากและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย

– ขอให้บัณฑิตตรงเวลาและเข้าร่วมการฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น (ไม่อนุญาตให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากขาดการฝึกซ้อม

– ต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อ พี่ส้มและพี่แก้ว หมายเลขติดต่อ 02-549-4524 วัน เวลาราชการ

 

Comments are closed.