กยศ.และกรอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
02 ธันวาคม 2020
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียน
07 ธันวาคม 2020
Show all

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันที่ 7 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12194
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

Comments are closed.