เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 RMUTT TCAS’ 61
02 ตุลาคม 2017
ภาวะการมีงานทำของบัญฑิตและความพึงพอใจ ของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559
07 พฤศจิกายน 2017
Show all

การประกวดการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “อะไรก็ได้ สไตล์เขาช่อง”

 

รายละเอียดกิจกรรม “เขาช่อง THINK TANK”

รูปแบบโครงการ

การประกวดการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือ รูปแบบการนำเสนอ Power Point Presentation ในหัวข้อ “อะไรก็ได้ สไตล์เขาช่อง” โดยให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา สะท้อนภาพและมุมมองเขาช่อง ในรูปแบบของตนเอง แบบแปลก ใหม่ ไม่ซ้ำใคร

กติกาการส่งเข้าประกวด

  • ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
  • ส่งผลงานเป็นแบบบุลคลธรรมดาหรือทีม ( ไม่เกิน 3 คน )
  • รูปแบบผลงาน Power Point Present หรือ Note Page หรือ PDF หรือ Clip สั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที

ระยะเวลาโครงการ

กันยายน – พฤศจิกายน 2560

ช่องทางส่งผลงาน

สามารถส่งรายละเอียดผลงานได้ทาง Email : thinktank2017@khaoshong.com หรือทาง Facebook Fan page : Khao Shong Coffee Thailand

รายละเอียดรางวัลทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษามูลค่า  100,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษามูลค่า  50,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3     ทุนการศึกษามูลค่า  30,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย     ทุนการศึกษามูลค่า  10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

 

รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 200,000 บาท

Comments are closed.