รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2564
02 ธันวาคม 2021
ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมอบรมกับพี่ๆ นักวิชาการศึกษา
13 ธันวาคม 2021
Show all

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้ง (1) , (2) ให้เรียบร้อย หากนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหารเพื่อจับใบดำ ใบแดง โดยหากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น

Comments are closed.